Bild på Sophie

Namn: Sophie Dellmark

Roll: Amiral

general@quarnevalen.se

Bild på Johan

Namn: Johan Widmark

Roll: Vice Amiral

johan.widmark@quarnevalen.se

Bild på Fritz

Namn: Fritz Zsiga

Roll: Säljchef

fritz.zsiga@quarnevalen.se

Bild på Charley

Namn: Charley Jönsson

Roll: eQo

charley.jonsson@quarnevalen.se

Bild på Viggo

Namn: Viggo Hamberg

Roll: PRatare

viggo.hamberg@quarnevalen.se

Bild på Anna

Namn: Anna Agervig Kristiansson

Roll: PRatare

anna.agervig-kristiansson@quarnevalen.se

Bild på Emilia

Namn: Emilia Stjernfelt

Roll: TemaQuordinator

emilia.stjernfelt@quarnevalen.se

Bild på Jesper

Namn: Jesper Lidbaum

Roll: Festchef

jesper.lidbaum@quarnevalen.se

Bild på Evelina

Namn: Evelina Berg

Roll: Festchef

evelina.berg@quarnevalen.se

Bild på Emil

Namn: Emil Johansson

Roll: Jippochef

emil.johansson@quarnevalen.se

Bild på Gustav

Namn: Gustav Lidmar

Roll: Byggchef

gustav.lidmar@quarnevalen.se

Bild på Jonas

Namn: Jonas Vendel

Roll: Byggchef

jonas.vendel@quarnevalen.se

Bild på Emelie

Namn: Emelie Gartmon

Roll: HaQuer

emelie.gartmon@quarnevalen.se

Historia

Quarnevalen

Traditionen med studentkarneval i Stockholm har anor från tidigt 1900-tal. Valborgsmässoafton 1910 firade KTH-studenterna att en tvist gentemot skolledningen var löst. Man satte ihop ett karnevalståg, vilket sedan blev till en tradition. Denna tradition höll i sig till 1928, då Stockholms studentkår beslöt att tillfälligt ha uppehåll i verksamheten.

Kriget fördröjde en återstart men 1953 återupptogs traditionen med studentkarneval med anledning av att Stockholm fyllde 700 år. Karnevalsvägen gick från Norra Real till Skansen och blev en succé. Över 200 000 åskådare kom för att beskåda spektaklet. Därefter hölls en studentkarneval vartannat år fram till 1967. Detta var en tid med studentuppror och karnevalen föll i glömska.

Fram till 1967 hade SSCO haft huvudansvaret för karnevalen men lämnade nu över detta till Kungliga Tekniska Högskolans Studentkår (THS).

År 1977 när THS fyllde 75 år återstartades traditionen och i samband med detta ändrades namnet till Quarnevalen. Karnevalsvägen förändrades också till dess nuvarande sträckning, och Quarnevalståget 1977 blev en formidabel succé.

Squvalp

Efter succén 1977 så försökte Quarnevalsutskottet återigen 1980 att få tillstånd för verksamheten. Detta år satte Tekniska Högskolans Studentkår själva käppar i hjulet och ville inte stödja arrangemanget ekonomiskt. De bestörta Quarnevalsgeneralerna beslutade då att skapa en Quarneval på vatten och Squvalp föddes.

1981 tog THS sitt förnuft till fånga och sedan dess har Quarnevalen varit en återkommande tradition vart tredje år i Stockholms innerstad, och varje år det inte arrangeras en Quarneval så arrangerar föreningen Quarnevalen Squvalp.